Actividades

Actividades do centro

Entrega de orlas curso 2008

O día 6 de marzo entregáronse as orlas aos alumnos do curso 2007/2008