Grao medio en instalación e amoblamento

DTO. DE MADERA.- Jornadas técnicas de portátiles BOSH


Departamento de madera

Jornadas técnicas de portátiles BOSH

O   Departamento de madeira e  BOSH, en colaboración con  TOCHO realizan unha xornada técnica mostrando tanto as novas maquinarias portátiles eléctricas e ferramentas de medición. Así como as características básicas que deben ter estas ferramentas sexa duración de baterías, resistencia e precisión.