Grao medio en instalación e amoblamento

DTO. MADERA.-VISITA AS FRAGAS DO EUME E A EMPRESA DE CARPINTERÍA ALUMAN


Fragas do Eume
Marzo 2019
 
Este xoves e venres fixemos unha visita guiada as fragas de Eume e á empresa Aluman

As fragas son os bosques naturais atlánticos  caducifólios con árbores que perden as follas cada ano.

O caso das Fragas do Eume é un dos mellores exemplos de bosque supervivinte do tipo atlántico costeiro europeo.  Recordar que no litoral é onde máis nos concentrámo-los humanos e onde máis explotámo-los recursos naturais de todo tipo, transformando o medio ao noso antollo. 

 

 

 

Así podemos recordar  o que supuso de perda para o bosque a desamortización de Mendizabal  ou a senxo contrario o que supuso a 1º revolución industrial. Maís así, debido a gran pendiente do terreo e a dificultade para traballa lo mesmo, hoxe ainda temos un dos mellores exemplos de bosque no noso litoral. As Fragas do Eume.

 

Ademáis de esta  intervención humana o propio bosque, os propios árbores, teñen as súas propias rifas para facerse o seu espacio. Ven podría darnos o Sr. Darwin un boa lección deste tema. Árbores de luz  acomenten a través do tempo os espacios, que  co paso dos anos serán desplazados por árbores de sombra,  utilizando as súas propias follas para tomar a luz ou impedir que a luz entre no propio bosque,afastando así outro tipos de especies. Pode por tanto , que o fin do tempo quede o Roble, como último superviviente de esta loitas internas.

 

 

O home fai uso destas fragas, aproveitando os recursos naturais que ofrecen . Así no século XII unha comunidade de Monxes constrúe un mosteiro en Caaveiro, podendo vivir de modo exclusivo do traballo destas terras, con espazos para a oración ou para labores agrícolas.

 

Agracecer especialente al colaboración tanto de Carlos como Alba, encargado das Fragas.Gracias a súa colaboración amósanos tanto estas rutas como detalles tanto dos árbores ou do propia Monasterio.

 

 

 

 

 

Como non podía ser doutra seito o venres realizamos unha visita á empresa ALUMAN, sito en Arteixo. Empresa internacional por posicionamento tanto en Sudamérica(Colombia, Panamá, Arxentina..) ou en Europa (Bruxelas, Irlanda, Gran Bretaña) Empresa de orixe humilde, D. Manuel Pose, emigrante en Suíza afincado en 1973 en Arteixo, constitúe esta empresa familiar completamente diversificada e estruturada en diversos ramos e con organización independente entre elas. Lembremos aquí , para referirse a este tema ,as palabras de D. Manuel Pose “cada pau que aguante o seu vela.

Mencionar aquí, que unha gran cantidade de fachadas da Mariña coruñesa, saíron desta casa. Grazas, pola dedicación de Mirian por ocuparse durante máis de tres horas informarnos e ensinarnos as reviravoltas desta empresa.