Seguro escolar

 

A Deputación Provincial da Coruña , titular do IES Rosalía Mera faise cargo das cuotas do seguro escolar obrigatorio que lle correspondería aboar ao alumnado matriculado neste centro público de formación profesional.