Bolsas de estudo

CIRCULAR INFORMATIVA DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN SOBRE AS BOLSAS DE ESTUDO: QUEN TEN DEREITO Á CONTÍA DE RESIDENCIA?

 

 ►BOLSAS CURSO 2020-2021

As becas do Ministerio de Educación e Formación Profesional para estudos non universitarios están dirixidas a estudantes matriculad@s, entre outros, nos niveis de:

  • Formación Profesional Básica
  • Formación Profesional de Grao Medio
  • Formación Profesional de Grao Superior

 

O alumnado matriculado nun ciclo de  FP que desexe solicitar unha beca de estudos deberá tramitala a través do seguinte enlace da páxina do  Ministerio de Educación e Formación Profesional:

BOLSAS 2020-2021

 

 

 

 ►BOLSAS CURSO 2019-2020 

Con motivo da declaración do estado de alarma sanitaria da COVID-19, o Ministerio de Educación e FP publicou unhas instrucción e aclaracións para a xestión dos reintegros de becas e axudas ao estsudo correspondentes ao curso 2019-2020.

O alumnado beneficiario destas becas pode acceder as instruccións nos seguintes enlaces:

1) INSTRUCCIÓNS ONDE SE RECOLLEN OS CASOS EN QUE O ALUMNADO BECAD@ TEN QUE DEVOLVER  OU NON A BOLSA DE ESTUDO 2019-2020

2) ACLARACIÓN SOBRE O ALUMNADO BECAD@ QUE OPTE POR APRAZAR O MÓDULO FCT A SETEMBRO 2020  (NON SENDO MOTIVO ISTO PARA A DEVOLUCIÓN DA BECA 2019-2020)

3) ACLARACIÓN SOBRE AS CAUSAS DE DEVOLUCIÓN DE BOLSAS DE AXUDA CONCEDIDAS AO ALUMNADO CON NEAE PARA O CURSO 2019-2020