Períodos FCT e prazos

En que períodos se realizan as FCT?

Realizaranse ao final de cada ciclo formativo, nun só período e de xeito ininterrompido e a súa duración será a seguinte:

 

 

Matrícula para realizar a FCT en período extraordinario

A alumna ou alumno que lle quedara pendente a FCT e queira realizala en período extraordinario terá que matricularse no MES ANTERIOR do comezo do dito período.