Bolsas de estudo

►BOLSAS CURSO 2024-2025

As bolsas convocadas polo Ministerio de Educación e Formación Profesional para estudos non universitarios  están dirixidas ao estudantado que curse, entre outros, os niveis de:

  • Formación Profesional Básica
  • Formación Profesional de Grao Medio
  • Formación Profesional de Grao Superior

 

BOLSAS DE ESTUDO NON UNIVERSITARIO

 

entre o 19 de marzo e o 10 de maio de 2024

 

 

 

 

Como acceder a estas bolsas?

Informáte na páxina do Ministerio de Educación

https://www.becaseducacion.gob.es

 

Onde se tramita a solicitude

 na sede electrónica do Ministerio de Educación

https://sede.educacion.gob.es

 

 

 

 

 

 

 

 

►BOLSAS CURSO 2023-2024

BOLSAS NEEA (Para alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo) 

 

Cales son os requisitos xerais para poder acceder a estas bolsas?

►pincha en  REQUISITOS

     

Onde se tramita a solicitude?

►no seguinte enlace: BOLSAS NEEA 2023-2024

 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN SOBRE AS BOLSAS DE ESTUDO: QUEN TEN DEREITO Á CONTÍA DE RESIDENCIA?

 

 

 ►BOLSAS CURSO 2019-2020 

Con motivo da declaración do estado de alarma sanitaria da COVID-19, o Ministerio de Educación e FP publicou unhas instrucción e aclaracións para a xestión dos reintegros de bolsas e axudas ao estudo correspondentes ao curso 2019-2020.

O alumnado beneficiario destas becas pode acceder as instruccións nos seguintes enlaces:

1) INSTRUCCIÓNS ONDE SE RECOLLEN OS CASOS EN QUE O ALUMNADO BOLSEIR@ TEN QUE DEVOLVER  OU NON A BOLSA DE ESTUDO 2019-2020

2) ACLARACIÓN SOBRE O ALUMNADO BECAD@ QUE OPTE POR APRAZAR O MÓDULO FCT A SETEMBRO 2020  (NON SENDO MOTIVO ISTO PARA A DEVOLUCIÓN DA BOLSA 2019-2020)

3) ACLARACIÓN SOBRE AS CAUSAS DE DEVOLUCIÓN DE BOLSAS DE AXUDA CONCEDIDAS AO ALUMNADO CON NEAE PARA O CURSO 2019-2020

 

 

 

BOLSAS NEEA (Para alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo) 

 

Cales son os requisitos xerais para poder acceder a estas bolsas?

►pincha en  REQUISITOS

     

Onde se tramita a solicitude?

►no seguinte enlace: BOLSAS NEEA 2023-2024