Documentación

DOCUMENTACIÓN SOLICITUDE SERVIZO DE RESIDENCIA OU MEDIA PENSIÓN

CURSO 2022 - 2023

 

*NOTA: durante o mes de agosto non haberá servizo presencial; nembargantes, pódense realizar novas inscripcións descargando a documentación nesta mesma páxina e entregándoa nun Rexistro Xeral.

 

A solicitude de servizos de residencia ou media pensión do IES Rosalía Mera poderá facerse unha vez formalizada a matrícula no ciclo formativo adxudicado.

A convocatoria e a ordeanza fiscal nº 12 que regulan a utilización de servizos na residencia do IES Rosalía Mera durante o curso 2022/2023 poden ser consultadas ou descargadas nas seguintes ligazóns:

 

A documentación precisa para solicitar os servizos de residencia ou media pensión pódese consultar na seguinte ligazón:

 

Os modelos oficiais de solicitude e achega de información pódense atopar premendo nas seguintes ligazóns:

 

 

Para calquera tipo de información e/ou aclaración sobre o proceso de inscricón poderase facer consulta a través do enderezo electrónico residencia.rosaliamera@dacoruna.gal ou ben, nos teléfonos 881 080 408 e 650 782 537.

Horario de atención presencial: de luns a venres de 9:00 A 14:00h