Titorías

Formación Profesional Básica

 • Fabricación e Montaxe I
  • Daniel Velo Graña 
 • Fabricación e Montaxe II
  • Luis López Leira
 • Carpintería e Moble I
  • Pilar Seijo Muiño
 • Carpintería e Moble II
  • Juan José Cal Ferreira
 • Artes Gráficas I
  • Marta Escribano
 • Artes Gráficas II
  • María Caridad Ballesteros
 
 

Ciclos Formativos de Grao Medio

 • Preimpresión I
  • Rocío Díaz
 
 • Preimpresión II
  • Laura Vázquez Díaz
 
 • Impresión I
  • Marta Fernández Escudero

 

 • Impresión II
  • José Ramón Ríos Recarey
 
 • Mecanizado I
  • Ruth Mª Barros Camba 
 
 • Mecanizado II
  • Rolando Breijo Pedrido
 
 • Soldadura I
  • Iván García Pedreira
 
 • Soldadura II
  • José Antonio Torrado
 
 • Electricidade I
  • Jesús Alonso Míguez
 
 • Electricidade II
  • Antonio Sánchez Lorenzo
 
 • Madeira I
  • Antonio Barro Lago
 
 • Madeira II
  • Santiago Martínez

 

CICLO FORMATIVOS DE GRAO Superior

 • Mecatrónica I
  • Sandra Pouso Rodríguez
 • Mecatrónica II
  • Carlos Doldán Martínez
 • Deseño e produ. I
  • Carlos Correa
 • Deseño e produ.II​
  • Yurena Cano Vidal 
 •