Normativa

Se desexas coñecer ou saber máis sobre toda a normativa que regula a ensinanza de formación profesional (FP) podes acceder a ela a través dos seguintes enlaces:
 

Ordenación académica das ensinanzas de FP

 

FP Básica

 

FP Dual

 

Oferta ensinanzas de FP

 

Admisión ás ensinanzas de FP

 

Probas de acceso e libres

 

 Formación en Centros Traballo (FCT)

 

Validación de módulos profesionais

 

Acreditación de competencias

 

Centros Integrados de Formación Profesional