Secretaría

Comunicación sobre o dereito dos proxenitores/as do alumnado maior de idade a recibir información académica


martes, 6 de setembro de 2022

Infórmase aos proxenitores /proxenitoras do alumnado maior de idade que ostentan interese lexítimo para recibir a información sobre as cualificacións académicas e ou información relacionada co absentismo escolar naqueles casos en que o alumnado depende economicamente deles. 

 

 

As persoas interesadas, cando queiran ter acceso a esta información, deberán cubrir o modelo de solicitude de acceso ás cualificacións académicas ou a información relacionada con absentismo escolar do alumnado maior de idade e rexistralo na Secretaría do IES.

 

Outras novas