Secretaría

COMEZO DO CURSO ESCOLAR 2021-2022


Mércores, 8 de setembro de 2021

O IES Rosalía Mera informa que o inicio do curso escolar 2021-2022 deste centro realizarase de forma escalonada, atendendo ao curso e ciclo no que o alumnado estea matriculado, nas datas e horas que se indican a continuación.

DATAS, HORA E LUGAR DE PRESENTACIÓN DO COMEZO DO CURSO ESCOLAR 2021-2022

 

ALUMNADO DE 2º CURSO DE CICLOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR:

►Mércores, 15 de setembro ás 11.00 h no Salón de actos 

 

ALUMNADO DE 1º CURSO DE CICLOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR:

►Xoves, 16 de setembro ás 10.00 h no Salón de actos 

 

ALUMNADO DE 1º E 2º DE FP BÁSICA:

►Luns, 20 de setembro ás 10.00 h no Salón de actos 

Otras noticias