Secretaría

MATRÍCULACIÓN DO ALUMNADO DE 1º CURSO DE CICLOS FP 2020-2021 (PRAZOS E DOCUMENTACIÓN)

prazo matricula 1 curso 2 adxudicacion 2020-2021.png
Martes, 29 de xullo de 2020

A Consellería de educación abriu o prazo de matrícula do alumnado admitido en cada ciclo formativo de Formación Profesional, desde as 9:00 horas do MÉRCORES 29 de xullo ata as 13:00 horas ao VENRES 31 de xullo de 2020.

A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada.

As persoas ás que lle adxudiquen praza nalgún ciclo formativo do IES Calvo Sotelo pode consultar a DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA MATRICULARSE  no prazo establecido pola Consellería no seguinte enlace da páxina do centro: SECRETARIA 

IMPORTANTE:

1º.- Estar matriculada/o en calquera ensinaza implica a renuncia a continuar participando no proceso de admisión en ciclos formativos.

2º.- As persoas solicitantes poderán renunciar a unha praza adxudicada e permanecer no proceso de admisión, á espera de que lle sexa adxudicada algunha das opcións de maior prioridade que a adxudicada. A renuncia afectará á praza que lle fose adxudicada e a todos os ciclos sinalidos en lugares posteriores na solicitude.

3º.- A renuncia deberase realizar a través de internet na aplicación informática que se atopa no enderezo web https://www.edu.xunta.gal/fp/, seguindo o procedemento que  habilite a Consellería para esta finalidade.

4º.- Tamén se poderá realizar a renuncia co impreso correspondente, que estará dispoñible en https://www.edu.xunta.gal/fp/. Este documento, cuberto coa renuncia e asinado, deberá entregarse no prazo de matrícula establecido para a correspondente adxudicación en calquera centro de Galicia coa oferta de formación profesional sostida con fondos públicos ou non centro no que se lle fose adxudicada a praza á que vai renunciar.

OLLO!! De non matricularse ou renunciar á praza adxudicada no periodo indicado perderá o dereito a devandita praza e  a súa solicitude será excluída da listaxe de espera dos ciclos de maior preferencia que a praza adxudicada, e só se poderá matricular no caso de existir prazas vacantes ou liberadas.

 

Outras novas