Secretaría

PROGRAMACIÓN DE PROBAS LIBRES 2020-2021 DE MÓDULOS FORMATIVOS DO CICLO DE SOLDADURA E CALDEIRARÍA


Luns, 31 de maio de 2021

As persoas matriculadas na proba libre 2020-2021 de módulos profesionais do ciclo de Soldadura e Caldeiraría poden acceder á programación pinchando no seguinte enlace:

Outras novas