Secretaría

MATRÍCULA CURSO 2021-2022 PARA ALUMNADO DE CICLO FORMATIVO QUE REPITE 1º CURSO


Martes, 15 de xuño de 2021

O alumnado matriculado neste centro de ensino nalgún dos ciclos formativos de grao medio ou superior que non  superou o 1º curso e queira volver matricularse no IES Rosalía Mera deberá facer previamente unha reserva de praza para o curso 2021-2022 a través da solicitude web da Consellería de Educación e, NO PRAZO CORRESPONDENTE, presentar solicitude de matrícula na secretaría do centro:

Pasos a seguir:

1.- Presentación solicitude de admisión vía web​

 

PRAZOS: DO 25 DE XUÑO ATA O 5 DE XULLO ÁS 13.00 HORAS

 

2.- Presentación de solicitude de matrícula na secretaría do centro:

PRAZOS: DO 20 DE XULLO ATA O 26 DE XULLO ÁS 13.00 HORAS

 

Recordatorio:
as persoas que  teñan que acceder ao centro de ensino para realizar calquera trámite deberán ir provistas de MÁSCARA E BOLÍGRAGO e respectar en todo momento as medidas de prevención e hixiene fronte ao covid-19 marcadas polo centro 

Outras novas