Secretaría

MATRÍCULA DO ALUMNADO de FP BÁSICA. CURSO 2021-2022


Martes, 15 de xuño de 2021

O alumnado de FP Básica de 1º curso que promociona para 2º curso, así como o alumnado  que non  superou o 1º  ou o 2º curso e queira repetilo neste centro de ensino deberán facer a reserva e a matrícula no mes de SETEMBRO.

 

►Datas para facer a reserva de matrícula e a matrícula:  pendentes de publicar pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

►Cando se pode consultar e onde?  a partir do 1 de setembro de 2021, na páxina web http://iesrosaliamera.gal/ e/ou chamando ao teléfono 981 080 408.

Outras novas