Secretaría

Eleccións ao consello escolar. Curso 2022-2023


Luns, 6 de febreiro de 2023

O IES Rosalía Mera ven de poñer en marcha o proceso extraordinario de eleccións ao Consello Escolar, Curso 2022-2023, nas que se renovará parcialmente tanto o sector do profesorado, alumnado como o de responsables do mesmo.

As eleccións terán lugar o martes 28 de febreiro de 2023. 

 O desenvolvemento deste proceso electoral poderase seguir a través da propia web e dos taboeiros do centro.

As persoa interesadas en participar podedes consultar o calendario electoral do Consello Escolar e os censos de todos os sectores nos taboeiros do IES.

Toda persoa que desexe presentar candidatura pode consultar e/ou descargarse dos seguintes enlaces o impreso de canditaturas e o calendario electoral:

Outras novas