Grao medio en instalación e amoblamento

DTO DE MADERA- Curso de dibujo asistido por ordenador PROMOB. (2º edición)


Ies Calvo Sotelo
31 de enero y 7 de febrero de 2020

Curso de dibujo por ordenador específico para mobiliario de carpintería

Siscom, é unha empresa de informática en Vigo altamente cualificada, dando respostas ao vertiginoso crecemento da demanda de mercado, apoiándose nas novas tecnoloxías dirixe as necesidades específicas no sector da madeira e moble tanto no campo do deseño, como no campo propio taller, gracias o programa de debuxo e xestión de proyectos PROMOB.
 
Siscom imparte os dias 31 de ener y 7 de febrero del curso específico de debuxo para os alumnos de 2 curso de Instalación e moblaxe.http://www.promob.es/productos/promobstart