Secretaría

Benvid@s á Secretaría do IES Rosalía Mera:

Este é un espazo con información relativa á normativa académica que afecta ao noso alumnado e na que tamén se poden consultar e/ou descargar diferentes modelos de impresos necesarios para a tramitación administrativa.

 

Aos diferentes apartados accédese pulsando nas pestanas que aparecen enriba.

 

Para calquer dúbida podénse realizar consultas persoalmente dentro do horario de atención ao público, por teléfono ou mediante correo electrónico.

Novas

MATRÍCULA DE ALUMNADO DE 2º CURSO DE CICLO FORMATIVO PROFESIONAL. CURSO 2021-2022

Mércores, 16 de xuño de 2021
O alumnado do IES Rosalía Mera que promociona de 1º a 2º curso dun ciclo de grao medio ou superior, así como o alumnado que ten que repetir 2º curso ou que queira facer as FCT no período [...]

MATRÍCULA CURSO 2021-2022 PARA ALUMNADO DE CICLO FORMATIVO QUE REPITE 1º CURSO

Martes, 15 de xuño de 2021
O alumnado matriculado neste centro de ensino nalgún dos ciclos formativos de grao medio ou superior que non  superou o 1º curso e queira volver matricularse no IES Rosalía Mera deberá facer previamente unha [...]

INSTRUCIÓNS PARA O ALUMNADO QUE VAIA TITULAR EN FPB E QUEIRA SOLICITAR PRAZA NUN CICLO FORMATIVO

Martes, 15 de xuño de 2021
O alumnado da FP Básica do IES Rosalía Mera que vaia titular nalgún dos ciclos formativos impartidos no centro e desexa matricularse  para o curso 2021-2022 nun ciclo formativo de grao [...]

MATRÍCULA DO ALUMNADO de FP BÁSICA. CURSO 2021-2022

Martes, 15 de xuño de 2021
O alumnado de FP Básica de 1º curso que promociona para 2º curso, así como o alumnado  que non  superou o 1º  ou o 2º curso e queira repetilo neste centro de ensino deberán facer a reserva e a [...]

HORARIOS DAS PROBAS FINAIS DE FP BÁSICA E CICLOS. XUÑO 2021

Mércores, 9 de xuño de 2021
Os calendarios de exames das probas finais de FP Básica e de ciclos (Xuño 2021) están publicados na pestana  "Documentación" da páxina web do IES Rosalía Mera.