Grao medio en preimpresión dixital

Visita a Tórculo

Visita a Tórculo
Santiago de Compostela
2 de Febreiro de 2018

Visita a Tórculo no polígono do Tambre.

 

Dentro dos días dedicados a visitas técnicas a empresas do sector, fixemos unha visita a Tórculo, empresa punteira con delegacións en Santiago cidade, A Coruña, Vigo, Madrid e Cádiz.

 

Asistimos os alumnos de 1º e 2º de Preimpresión e os de 2º de Impresion.