Documentación

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Resolución Admitidos Residencia - Media Pensión Convocatoria Xullo 2023

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DOCUMENTACIÓN SOLICITUDE SERVIZO DE RESIDENCIA OU MEDIA PENSIÓN

CURSO 2023 - 2024

 

A solicitude de servizos de residencia ou media pensión do IES Rosalía Mera poderá facerse unha vez formalizada a matrícula no ciclo formativo adxudicado.

 

A convocatoria e a ordeanza fiscal nº 12 que regulan a utilización de servizos na residencia do IES Rosalía Mera durante o curso 2023/2024 poden ser consultadas ou descargadas nas seguintes ligazóns:

 

Na seguinte ligazón pódense consultar as tarifas xerais, suxeitas a bonificación pola Deputación da Coruña segundo o estudo da situación socioeconómica familiar concreta:

 

A documentación precisa para solicitar os servizos de residencia ou media pensión pódese consultar na seguinte ligazón:

 

Os modelos oficiais de solicitude e achega de información pódense atopar premendo nas seguintes ligazóns:

 

Para calquera tipo de información e/ou aclaración, poderanse facer consultas a través do enderezo electrónico residencia.rosaliamera@dacoruna.gal ou ben, nos teléfonos 981 080 408 e 650 783 527.

Horario de atención presencial: de luns a venres de 9:30 A 13:30h