Libros de texto

Para saber que libros e material ides necesitar podedes descargarvos, en función do ciclo no que esteades matriculad@s,  a relación de libros de texto e outros materiais que se van utilizar no IES Rosalía Mera ao longo do curso 2020-2021 en cada un dos Ciclos Formativos de Grao Medio, Grao Superior e Formación Profesional Básica :

 

 

CICLOS DE FP BÁSICA

 

Artes Gráficas

 

FABRICACIÓN E MONTAXE

 

CARPINTERÍA E MOBLE

 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO

 

 ELECTRICIDADE E INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS

 

 Impresión gráfica

 

INSTALACIÓN E AMOBLAMENTO

 

MECANIZADO

 

PREIMPRESIÓN DIXITAL

 

SOLDADURA E CALDEIRARÍA

 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR

 

MECATRÓNICA INDUSTRIAL

 

deseño e xestión da produción gráfica