Secretaría

Proclamación de candidaturas ao Consello Escolar e designación dos membros das mesas electorais


venres, 26 de decembro de 2021

A Xunta Electoral encargada de organizar e supervisar o proceso de elección dos membros do consello escolar do IES Rosalía Mera acordou na reunión mantida o xoves, 25 de novembro a admisión, proclamación e publicación das candidaturas presentadas aos diferentes sectores, aprobou os censos electorais e modelo de papeletas e celebrou o sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais.

As Candidaturas Presentadas polos Colectivos son as seguintes:

 

1.- Representantes do alumnado

 • Miguel André Cota
 • Juan Bao Casas
 • Natalia Paula Duarte Collazo
 • José Tomás Grebe González
 • Rebeca Lema Pérez
 • Eneko López Rial
 • Noemí Lozano Mera
 • Eloy Mato Rial

 

2. Representantes de nais/pais, titoras/titores legais do alumnado

 • Rebeca Iris Barbeito Neira
 • Francisco José Cardesín Berrocal


 

3.- Representantes do profesorado

 • Yurena Cano Vidal
 • Carlos Correa Otero
 • Marta Escribano Rodríguez
 • Manuela García Calderón
 • Luis López Leira

 

Os membros das mesas electorais designados son:

Titulares:

 • Barzola Samaniego, Dady Jankey (1º FP Básica Fabricación e Montaxe)
 • Novoa Máximo Daniel (1º CGM Instalación e Amoblamento)

 

Suplentes:

 • Iglesia Pallas, Carmen María (1º CGM Impresión Gráfica)
 • Santos Souto Diego Enrique ( 1º CGM Impresión Gráfica)

Outras novas