Secretaría

Proclamación de candidaturas ao Consello Escolar e designación dos membros das mesas electorais


Xoves, 16 de febreiro de 2023

A Xunta Electoral encargada de organizar e supervisar o proceso de elección dos membros do consello escolar do IES Rosalía Mera acordou na reunión mantida o xoves, 16 de febreiro a admisión, proclamación e publicación das candidaturas presentadas aos diferentes sectores, aprobou os censos electorais e modelo de papeletas e celebrou o sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais.

As Candidaturas Presentadas polos Colectivos son as seguintes:

 

1.- Representantes do alumnado

 • Mateo Bertua Bello (1º FP Básica de Carpintería e Moble)
 • Ainhoa Prado Valiño (1º CFS Deseño e Xestión da Produción Gráfica)
 • Felipe A. Rodríguez Duarte (1º CFM Impresión Gráfica)
 • Jesús Varela Rumbo (1º CFM Mecanizado)

2. Representantes de nais/pais, titoras/titores legais do alumnado

 • Edelina Silveira Canedo

 

3.- Representantes do profesorado

 • Ruth María Barros Camba
 • Juan José Cal Ferreira
 • Luis López Leira

 

4.- Representante do persoal de administración e servizos 

 • Amalia Prieto-Puga López

 

Os membros designados para a mesa electoral do alumnado son:

Titulares:

 • Alba Boquete Castro (1º CFS Mecatrónica Industrial)
 • Nicolás Andreoli Cedrez (1º CFM Mecanizado)

 

Suplentes:

 • Iago Fernández Prada (1º CFS Deseño e Xestión da Produción Gráfica)
 • Sergio Álvarez Villar ( 2º Instalación e Amoblamento)

Outras novas