Libros de texto

Para saber cales son os libros e o material que ides necesitar para o curso 2022-2023 podedes consultar (e ou descargar) nesta páxina a relación de libros de texto e o material que se vai utilizar no IES Rosalía Mera ao longo do vindeiro curso en cada un dos Ciclos Formativos de Grao Medio, Grao Superior e Formación Profesional Básica. Asimesmo podedes informarvos aquí sobre as ferramentas dixitais educativas que se empregan neste centro.

 
 

PLATAFORMA GOOGLE PARA CENTROS EDUCATIVOS

 

G SUITTE PARA CENTROS EDUCATIVOS

O G Suitte é o conxunto de ferramentas de produtividade de Google (Gmail, Calendar, Documentos, Classroom, etc.) que utiliza este centro educativo co obxecto de que o seu alumnado poda completar e realizar as distintas tarefas académicas,  comunicarse co profesorado e aprender destrezas dixitais.

 

ENLACES ÁS PÁXINAS CON INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE ESTA PLATAFORMA 


 

LIBROS DE TEXTO E MATERIAL EMPREGADO NOS CICLOS FORMATIVOS

 

CICLOS DE FP BÁSICA

 

ARTES GRÁFICAS

 

FABRICACIÓN E MONTAXE

 

CARPINTERÍA E MOBLE

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO MEDIO

NOTA ►LIBRO DE FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (FOL) - PARA TODOS OS GRUPOS DE 1º -

TEXTO: FOL CLAVE

EDITORIAL: MACMILLAN
ISBN 9788419062567
 

 ELECTRICIDADE E INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS

 

 IMPRESIÓN GRÁFICA

 

INSTALACIÓN E AMOBLAMENTO

 

MECANIZADO

 

PREIMPRESIÓN DIXITAL

 

SOLDADURA E CALDEIRARÍA

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR

NOTA ►LIBRO DE FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL (FOL) - PARA TODOS OS GRUPOS DE 1º -

TEXTO: FOL CLAVE

EDITORIAL: MACMILLAN
ISBN 9788419062567
 

MECATRÓNICA INDUSTRIAL

 

DESEÑO E XESTIÓN DA PRODUCIÓN GRÁFICA