Secretaría

1ª Adxudicación extraordinaria Admisión a ciclos. Curso 2020-2021. Prazo de matriculación


Mércores, 2 de setembro de 2020

A Consellería de Educación ven de publicar as  listaxes da convocatoria ordinaria de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas.

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada

Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao medio
Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao superior

Para consultar a situación persoal nas listaxes poderase obter o CPC da aplicación informática ciclosadmision.

 

PRAZO DE MATRICULACIÓN

prazo de matricula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue desde o mércores 2 de setembro ata as 13:00 horas do venres 4 de setembro de 2020. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada

Outras novas