Secretaría

INSTRUCIÓNS PARA O ALUMNADO QUE VAIA TITULAR EN FPB E QUEIRA SOLICITAR PRAZA NUN CICLO FORMATIVO


Martes, 15 de xuño de 2021

O alumnado da FP Básica do IES Rosalía Mera que vaia titular nalgún dos ciclos formativos impartidos no centro e desexa matricularse  para o curso 2021-2022 nun ciclo formativo de grao medio DEBERÁ presentar  previamente solicitude de admisión a través da páxina web da Consellería de Educación da Xunta de Galicia.

Pasos a seguir:

1.- Presentación solicitude de admisión vía web​

ADMISIÓN A CICLOS DE GRAO MEDIO. CURSO 2021-2022

PRAZOS: DO 25 DE XUÑO ATA O 5 DE XULLO ÁS 13.00 HORAS

 

2.- Presentación de solicitude de matrícula no centro de ensino adxudicado pola Consellería de Educación:

PRAZOS: DO 20 DE XULLO ATA O 26 DE XULLO ÁS 13.00 HORAS

 

Para máis información consulta:

Oferta formativa FP Galicia 2021-2022 

Información xeral de admisión a ciclos  formativos. Curso 2021-2022

 

Recordatorio:
as persoas que  teñan que acceder ao centro de ensino para realizar calquera trámite deberán ir provistas de MÁSCARA E BOLÍGRAGO e respectar en todo momento as medidas de prevención e hixiene fronte ao covid-19 marcadas polo centro 

 

Outras novas