Ciclo superior deseño e xestion da produción gráfica

Familia: Artes gráficas
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SARG01
 

Que se aprende a facer?

Deseñar e desenvolver proxectos gráficos, elaborar orzamentos, xestionar e supervisar a produción, e controlar o almacén de materiais e a expedición do produto á clientela, aplicando a normativa vixente e os protocolos de calidade, seguridade e prevención de riscos laborais, e asegurando a súa funcionalidade e o respecto polo ambiente.
€

En que ámbitos se traballa?

Empresas de artes gráficas, en empresas de servizos gráficos integrais, en editoriais, na prensa diaria ou periódica, e en empresas dedicadas á produción de envases, embalaxes e packaging.
€

Que ocupacións se desempeñan?

Deseñador/ora gráfico/a. Técnico/a en preimpresión. Técnico/a en impresión. Técnico/a de encadernación industrial. Técnico/a en procesos de transformacións de papel, cartón e outros soportes gráficos. Verificador/ora de produtos acabados de papel e cartón. Técnico/a en xestión de cor en industrias gráficas. Axudante de produción en industrias gráficas. Orzador/a de industrias gráficas. Técnico/a de oficina técnica en industrias gráficas.
 

Que título se obtén?

Técnico superior en Deseño e xestión da produción gráfica.
 

Currículo oficial

http://www.edu.xunta.gal/fp/ciclo/SARG01

 

Horarios

  Actividades

  Excursión ás Illas Cies

  Illas Cies
  Os alumnos de 1º de FPB foron de excursión ás Illas Cies.

  Visita a Tórculo

  Santiago de Compostela
  2 de Febreiro de 2018
  Visita a Tórculo no polígono do Tambre.