Actividades do centro

 

 

 

 

Novas

MATRÍCULA DE ALUMNADO DE 2º CURSO DE CICLO FORMATIVO PROFESIONAL. CURSO 2021-2022

Mércores, 16 de xuño de 2021
O alumnado do IES Rosalía Mera que promociona de 1º a 2º curso dun ciclo de grao medio ou superior, así como o alumnado que ten que repetir 2º curso ou que queira facer as FCT no período [...]

MATRÍCULA CURSO 2021-2022 PARA ALUMNADO DE CICLO FORMATIVO QUE REPITE 1º CURSO

Martes, 15 de xuño de 2021
O alumnado matriculado neste centro de ensino nalgún dos ciclos formativos de grao medio ou superior que non  superou o 1º curso e queira volver matricularse no IES Rosalía Mera deberá facer previamente unha [...]

INSTRUCIÓNS PARA O ALUMNADO QUE VAIA TITULAR EN FPB E QUEIRA SOLICITAR PRAZA NUN CICLO FORMATIVO

Martes, 15 de xuño de 2021
O alumnado da FP Básica do IES Rosalía Mera que vaia titular nalgún dos ciclos formativos impartidos no centro e desexa matricularse  para o curso 2021-2022 nun ciclo formativo de grao [...]

MATRÍCULA DO ALUMNADO de FP BÁSICA. CURSO 2021-2022

Martes, 15 de xuño de 2021
O alumnado de FP Básica de 1º curso que promociona para 2º curso, así como o alumnado  que non  superou o 1º  ou o 2º curso e queira repetilo neste centro de ensino deberán facer a reserva e a [...]

HORARIOS DAS PROBAS FINAIS DE FP BÁSICA E CICLOS. XUÑO 2021

Mércores, 9 de xuño de 2021
Os calendarios de exames das probas finais de FP Básica e de ciclos (Xuño 2021) están publicados na pestana  "Documentación" da páxina web do IES Rosalía Mera.

Plan xeral 2020-2021

HORARIO CURSO  2020-2021

LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

 

 

 

 

OFERTA EDUCATIVA

 

ARTES GRÁFICAS

 

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

 

FABRICACIÓN MECÁNICA

 

MADEIRA E MOBLE