Actividades do centro

Novas

MATRÍCULA DE ALUMNADO DE 1º CURSO DE CICLO FORMATIVO PROFESIONAL. CURSO 2022-2023

Mércores, 27 de xullo de 2022
O alumnado ao que se lle adxudicou un praza o día 27 (2ª adxudicación) nun dos ciclos formativos de Grao Medio ou Superior do IES Rosalía Mera deberá realizar a matrícula na secretaría deste [...]

O IES Rosalía Mera, centro evaluador permanente para mantenedores de ascensores.

A cidade da Coruña acolleu onte as probas de certificación acreditada por ENAC, que habilitan para profesión de conservación de ascensores.

MATRÍCULA CURSO 2022-2023 PARA ALUMNADO DE CICLO FORMATIVO QUE REPITE 1º CURSO

Mércores, 15 de xuño de 2022
O alumnado matriculado neste centro de ensino nalgún dos ciclos formativos de grao medio ou superior que non  superou o 1º curso e queira volver matricularse no IES Rosalía Mera deberá facer previamente unha [...]

MATRÍCULA DE ALUMNADO DE 2º CURSO DE CICLO FORMATIVO PROFESIONAL. CURSO 2022-2023

Mércores, 15 de xuño de 2022
O alumnado do IES Rosalía Mera que promociona de 1º a 2º curso dun ciclo de grao medio ou superior, así como o alumnado que ten que repetir 2º curso ou que queira facer as FCT no período [...]

PROXECTOS MECATRÓNICA 2021/22

Xuño 2022
Este curso os alumnos de 2º do CS de Mecatrónica Industrial traballaron o seu proxecto final de ciclo pola metodoloxía por proxectos, o que permitiu elaboralo de forma interdisciplinar entre os distintos módulos.

Plan xeral 2021-2022

HORARIO curso  2021-2022

LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

 

 

 

 

OFERTA EDUCATIVA

 

ARTES GRÁFICAS

 

ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA

 

FABRICACIÓN MECÁNICA

 

MADEIRA E MOBLE